Bitustabil

Knust asfalt til veje og pladser.

 

Til etablering og vedligeholdelse af veje og pladser tilbyder Munck Asfalt knust genbrugsasfalt, som giver en mere holdbar og vejrbestandig løsning end grusbelægning.

 

For at undgå støvgener fra den ubundne belægning i tørre perioder, er det vigtigt, at asfalten udlægges i en lagtykkelse, som gør det muligt at udføre en god komprimering.

 

Den knuste asfalt skal udlægges og komprimeres til en lagtykkelse, som minimum er 2-3 gange maksimalkornstørrelsen af materialet – det vil f.eks. sige 5 cm komprimeret lagtykkelse for 0-16 materiale og 10 cm for 0-32 materiale.

 

Under udførelsen skal materialet holdes fugtigt.

 

Ved en eventuel afretning af den eksisterende underbund anbefales det at oprive underlaget for at sikre en god komprimering.

 

Vil man i enhver situation sikre sig mod støv kan vi anbefale:

  • forsegling af overfladen med bitumenemulsion
  • en overfladebehandling
  • udlægning af varmblandet asfaltbelægning

Udlægning af bitustabil på veje og pladser er reguleret af Miljøministeriets Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v. og mere generelt af Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 3.

 

Vejledning om de tekniske forhold ved anvendelse af bitustabilt kan findes i Vejreglernes udbudsforskrifter og i Vejteknisk Instituts rapport nr. 132: Ubundne bærelag af knust asfalt.

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Nyheder fra Munck Asfalt

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

1

MAR

Munck får arbejdsmiljøprisen for anden år i træk

Med et 2017 helt uden arbejdsulykker med fravær har Munck Asfalt for andet år i træk præsteret branchens laveste ulykkesstatistik. Vandrepokalen for bedste arbejdsmiljø, uddelt af 3F og Asfaltindustrien, får derfor lov til at blive på hylden.

->  Se alle nyheder