Modtagelse af genbrugsmaterialer

Stadigt stigende krav om et renere miljø gør det nødvendigt at fokusere på genanvendelse af brugte bygge- og anlægsmaterialer.

 

Ved genbrug undgås deponering af store mængder uomsætteligt affald i naturen, ligesom der spares primære råstoffer.

Siden begyndelsen af 1980´erne har Munck Asfalt været foregangsvirksomhed indenfor genanvendelse af gammel asfalt. Udtjente asfaltbelægninger og asfaltrester fra produktionen på fabrikkerne oparbejdes til værdifulde råvarer og genbruges i ny asfalt.

Munck Asfalt modtager endvidere kildesorteret beton og tegl fra nybyggeri, renovering, nedrivning samt lednings- og andre anlægsarbejder.

På moderne sorterings- og knuseanlæg nedknuses og forarbejdes genbrugsmaterialerne til ressourcebesparende, nye byggematerialer.

 

Hvilke materialer kan afleveres hvor?

Se oversigt over hvilke genbrugsmaterialer Munck Asfalts afdelinger modtager:

 

Svogerslev Fjelsted Langeskov Aalborg Kongensbro
Gammel asfalt

x

x

x

x

x

Ren beton og jernbeton  

x

   

 

Ren tegl  

 

     

Blandingsgods I (bl.beton/tegl/grus)

 

 

     

Blandingsgods II (bl.beton/tegl/grus/gl.asfalt 

 

 

     

Jernbaneskærver

x

x

 x  

x

 

Kontakt

Kontakt Munck Asfalt ved såvel aflevering som køb af genbrugsmaterialer af beton, tegl eller asfalt.

 

->  Se afdelingernes adresser, telefonnumre og åbningstider
->  Se kort og vejbeskrivelser

 

Om genbrug i Munck

Siden begyndelsen af 1980'erne har Munck Asfalt været foregangsvirksomhed indenfor genanvendelse i asfalt.

 

->  Læs mere om genbrug