Flygtninge i Munck

15. april 2016  |  Munck Gruppen a/s

For 1 år siden besluttede ledelsen i Munck at igangsætte en nyt tiltag, hvor målet var at yde en særlig indsats for ansættelse og integration af flygtninge med asyl.

 

Vi har igennem flere år som en del af vores arbejde med CSR gennemført en betydelig indsats for at hjælpe unge mennesker eller andre med særlige udfordringer eller behov i beskæftigelse.

 

Herudover har vi over en længere periode arbejdet intenst med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til branchen og Munck. Vi tilbyder hvert år praktikpladser, projektsamarbejde og studiejobs til ingeniør- og bygningskonstruktør og deltager i diverse studiemesser. Vi har endvidere arbejdet på at øge antallet af elever og lærlinge i selskaberne.

 

Tiltaget rettet mod flygtninge er i tråd med ovenstående aktiviteter – og er således en del af vores eksisterende arbejde med CSR og er med til at øge vores rekrutteringsgrundlag.

 

I vedhæftede artikel kan man læse om Saleh Turki Ali, der starter i virksomhedspraktik i Munck mandag den 18. april samt vores generelle erfaringer med flygtninge i Munck.

 

Læs artiklen.

->  Se flere nyheder

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Hent profilbrochure