Referencer

 • Vedligeholdelse af Svendborg Kommunes vejnet

  I nærværende funktionskontrakt er Munck Asfalt a/s ansvarlig for vedligehold Svendborg Kommunes vejnet.

  ->  Se referencen

 • Vedligeholdelse af Samsø Kommunes vejnet

  Arbejdet omfatter vedligeholdelse af kommunale asfalterede kørebanebelægninger og pladser,samt genetablering af kørebaneafmærkning efter nyt slidlag.

  ->  Se referencen

 • Funktionkontrakt med Næstved Kommune om asfaltbelægninger

  Entreprisen omfatter vedligeholdelsesopgaver af asfaltbelægninger på veje og p-pladser mv. i den gamle Fladså Kommune.

  ->  Se referencen

 • TP10 Ringstedbanen

  Som underentreprenør på entreprisen TP10 har Munck Asfalt a/s blandt andet etableret en 900 m lang midlertidig motorvej.

  ->  Se referencen

 • Assens Kommune - VejPartnering

  Munck Asfalt vandt opgaven dels på baggrund af en række tilbudte enhedspriser (vægt 70%) samt en beskrivelse af samarbejdet, kvalitet, økonomi, organisation (vægt 30%).

  ->  Se referencen