Funktionskontrakt med Mariager Fjord - Vedligeholdelse af asfaltbelægninger

Hent pdf

Kategori: Funktionskontrakter

Periode: 08.2009 - 07.2024

Bygherre: Mariager Fjord Kommune, Trafik og Veje, Nordre Kajgade 1 , 9500 Hobro

Entrepriseform: Funktionskontrakt

Entreprisesum: Kr. 165.218.712,-

Asfaltbelægning, afmærkning og regulering

Funktionsentreprissen omfatter asfaltbelægninger på kommunale veje, herunder:

  • Kørebaner
  • Cykelstier
  • Buslommer

Entreprisen omfatter også retablering af afmærkning (striber mm) i forbindelse med nye asfaltarbejder samt regulering og afhøvling af rabatter og grøfteoprensning.

Ydelserne er defineret som funktionskrav med absolutte krav til serviceniveau som funktion af tilstandsparametre for de enkelte servicekategorier.

Kontraktens løbetid er 15 år.

Vejnettet består af 766,3 km vej- og stibelægninger, som er opdelt i 4 serviceklasser:

  • 277,9 km i serviceklasse 1
  • 369,5 km i serviceklasse 2
  • 72,8 km i serviceklasse 3
  • 46,1 km i serviceklasse 4

Se flere referencer