Kastrup Lufthavn - Asfaltering af standpladser og nyt slidlag på rullebane

Hent pdf

Kategori: Lufthavne

Periode: 09.2016 - 09.2016

Bygherre: Barslund A/S (for Københavns Lufthavne A/S), Agernvej 4, 3490 Kvistgård

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 7.000.000,-

Nye standpladser og renovering af rullebane

Entreprisen omfatter asfaltering af nye standpladser, E83-86, i Kastrup Lufthavn samt udskiftning af slidlaget på den tilstødende rullebane.

Projektet blev udført, mens lufthavnen var i almindelig drift, hvilket stillede høje krav til overholdelse af adgangs- og sikkerhedskontroller. En stram tidsplan gjorde sig gældende, og af samme årsag er flere af arbejderne udført i weekenderne.

 

Af hovedmængder kan nævnes:

  • 9000 m2 fuld opbygning af 3 asfaltlag på standpladserne
  • 34.000 m2 slidlag på rullebanen
  • Produktion og levering af i alt 11500 tons asfalt

 

Se flere referencer