AR-OD4&5 Rammeaftale

Hent pdf

Kategori: Motorveje

Periode: 01.2018 - 12.2021

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 47.000.000,-

Rammeaftale AR-OD4&5 omhandler reparation og vedligehold på vejdirektorats veje i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Udførelsen har bl.a. til formål at sikre opretholdelse af trafiksikkerheden samtidig med at færdselsarealernes udseende holdes på et æstetisk passende niveau. Under hele rammeaftalen koordinerer Munck Asfalt løbende med bygherre og underentreprenør for at sikre en optimal proces.

 

Aftalen indeholder rådighedsansøgninger, skiltning og trafikregulering på alle veje inkl. motorveje - selve udførelsen finder hovedsageligt sted i nattetimerne, hvor færrest muligt oplever gener og trafikomlægningen nemmere kan håndteres.

 

Arbejdet udføres med udgangspunkt i flg. reparationsmetoder:

 

• Håndudlægning med varmblandet asfalt
• Maskinafretning med varmblandet asfaltmateriale
• Revne- og båndforsegling
• Plet-OB
• Bortfræsning af og udskiftning med varmblandet asfaltmateriale

Se flere referencer