A/S Storebælt – Renovering af belægning ved betalingsanlæg

Hent pdf

Kategori: Motorveje

Periode: 07.2012 - 08.2013

Bygherre: A/S Storebælt, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 13.500.000,-

A/S Storebælt ejer og vedligeholder motorvejsstrækningen over broerne og Sprogø samt 3km motorvej på landsiden ved Halskov. Strækningen på landsiden ved Halskov incl. arealet ved betalingsanlæg har trængt til renovering som Munck Asfalt har vundet i 2 entrepriser i hhv. 2012 den sydlige side og 2013 på den nordlige side.

Arbejdet bestod i hovedtræk af affræsning af eksisterende belægning, udførelse af reparationsarbejder på de underligende lag, samt levering og udlægning af nyt slidlag.

For at minimere trafikgenerene på dette trafikale knudepunkt er alt arbejdet blevet udført om natten, med konstant hensyntagen til den aktuelle trafiksituation.

Munck Asfalt har haft 25 mand beskæftiget under renoveringsarbejdet. Hertil kommer en række underentreprenører til bl.a. autoværnsarbejder, rabatregulering, afstribning mm.

Mængder - Tons asfalt ialt: 11.500 tons

Se flere referencer