Støjreducerende asfaltbelægninger

- af hensyn til omgivelserne 

Med støjreducerende asfaltbelægninger kan vi begrænse støj ved boliger og i følsomme naturområder. Munck Asfalt har gennem flere år arbejdet målrettet med optimering af de støjreducerende egenskaber i tynde asfaltslidlag. Vi kan nu tilbyde slidlagsløsninger, der er velegnede til brug på alle typer veje, hvor der er behov for at mindske generne fra vejtrafikstøj. Det endelige valg af en støjreducerende vejbelægning afhænger af en række faktorer, som f.eks. ønsket støjreduktion, trafikintensitet, hastighed, lagtykkelse, holdbarhed mv. Vi rådgiver gerne om det bedste produkt til en konkret opgave.

 

Baggrund

 

Med den stadigt voksende trafik stiger interessen for, hvordan støj påvirker vejenes omgivelser. Miljøstyrelsen opgør, at 700.000 boliger i Danmark udsættes for støj over 55 dB, og at 90% af disse støjplagede boliger ligger langs kommunevejene. Det er påvist, at et højt støjniveau påvirker både livskvalitet og helbred, og boliger i områder med en høj støjbelastning betragtes derfor som mindre attraktive.

 

Høj støjbelastning fører således til lavere boligpriser og angives som en væsentlig årsag til fraflytning. Miljøstyrelsen anslår endvidere, at de årlige støjrelaterede omkostninger i Danmark beløber sig til mellem 6 og 9 mia. kr.

 

Støjklasser

 

I Danmark inddeles støjreducerende asfalt i 2 støjklasser:

  • Meget støjreducerende (reduktion ≥ 7 dB)
  • Støjreducerende (reduktion ≥4)

Reduktionen angives i forhold til den officielt vedtagne referencebelægning (AB11t).

 

Støjreduktionen opnås ved at vælge mindre stenstørrelser og højere hulrum end i almindelige asfaltslidlag. Det kan derfor være en teknisk/økonomisk optimal løsning at sikre holdbarheden ved at vælge stærke stenmaterialer og

modificerede bindemidler.

 

Eksempler

 

SMA 6+11 og SMA 6+8 er gode eksempler på støjreducerende all-round belægninger, som kan anvendes de fleste steder og giver en god støjreducerende effekt. De har en mere åben struktur end almindelig SMA.

 

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Nyheder fra Munck Asfalt

3

MAR

Video: Udlægning af asfalt og armeringsnet på Tåsinge

I løbet af vinteren 20/21 har Munck Asfalt udlagt 5.000 m2 asfalt på Staboltvej, Tåsinge.

15

FEB

Grøn asfalt

Bygge- & Anlægsavisen har bragt en interessant artikel om vores arbejde med "grøn" asfalt.

->  Se alle nyheder