Funktionskontrakt med Mariager Fjord - Vedligeholdelse af asfaltbelægninger

Asfaltbelægning, afmærkning og regulering

Funktionsentreprissen omfatter asfaltbelægninger på kommunale veje, herunder:

  • Kørebaner
  • Cykelstier
  • Buslommer

Entreprisen omfatter også retablering af afmærkning (striber mm) i forbindelse med nye asfaltarbejder samt regulering og afhøvling af rabatter og grøfteoprensning.

Ydelserne er defineret som funktionskrav med absolutte krav til serviceniveau som funktion af tilstandsparametre for de enkelte servicekategorier.

Kontraktens løbetid er 15 år.

Vejnettet består af 766,3 km vej- og stibelægninger, som er opdelt i 4 serviceklasser:

  • 277,9 km i serviceklasse 1
  • 369,5 km i serviceklasse 2
  • 72,8 km i serviceklasse 3
  • 46,1 km i serviceklasse 4
Hent pdf

Kategori: Funktionskontrakter

Periode: 08.2009 - 07.2024

Bygherre: Mariager Fjord Kommune, Trafik og Veje, Nordre Kajgade 1 , 9500 Hobro

Entrepriseform: Funktionskontrakt

Entreprisesum: Kr. 165.218.712,-

->  Se flere referencer

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Asfalt

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

7

JAN

Ny adm. direktør i Munck Asfalt a/s

Jan Nørregaard Olsen er pr. 01. januar 2020 udnævnt til administrerende direktør i Munck Asfalt a/s.

->  Se alle nyheder