Vedligeholdelse af Svendborg Kommunes vejnet

Funktionskontrakt for vedligehold af vejnet

I denne funktionskontrakt står Munck Asfalt a/s for at vedligeholde dele af Svendborg kommunes vejnet.

Vedligeholdelsen sker efter tilstandskrav og omfatter vedligeholdelse af:

 

 • Vedligeholdelse af asfalterede kørebanebelægninger, kørebaner, stier og buslommer samt p-pladser
 • Vedligeholdelse af rabatter
 • Regulering og evt udskiftning af brønd- og kloakkarme samt rendestensbrønde- og riste
 • Genetablering af kørebaneafmærkning
 • Tilsyn med gravetilladelser
 • Rapportering af svigt i afvandssystemmet
 • Etablering og vedligeholdelse af asfaltramper ved overkørsler/udkørsler over fortov, stier mm.

 

Kontraktens løbetid er 15 år.

 

Vejnettet består af 726,8km vej- og stibelægninger opdelt i følgende 4 serviceklasser:

 • 175,9 km i serviceklasse 1
 • 450,2 km i serviceklasse 2
 • 58,7 km i serviceklasse 3
 • 42,0 km i serviceklasse 4
Hent pdf

Kategori: Funktionskontrakter

Periode: 02.2012 - 12.2027

Bygherre: Svendborg Kommune, Miljø og Teknik (Jeanette Høj, jeanette.høj@svendborg.dk / 3017 5377), Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Entrepriseform: Funktionskontrakt

Entreprisesum: Kr. 128.088.000,-

->  Se flere referencer

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Asfalt

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

7

JAN

Ny adm. direktør i Munck Asfalt a/s

Jan Nørregaard Olsen er pr. 01. januar 2020 udnævnt til administrerende direktør i Munck Asfalt a/s.

->  Se alle nyheder