Genbrug

Siden begyndelsen af 1980'erne har Munck Asfalt været foregangsvirksomhed indenfor genanvendelse i asfalt.

 

Først rettede fokus sig imod udtjente asfaltbelægninger og asfaltrester fra produktionen på fabrikkerne. Undersøgelser viste, at der kunne produceres nye asfaltmaterialer med høje genbrugsprocenter, når den rette teknologi blev anvendt. Vel at mærke blev genbrugsprodukterne af samme kvalitet som asfalt fremstillet af nye materialer. I en række tilfælde kan asfaltgenbrug i fx bærelag føre til en forbedret kvalitet.

 

Grusgravsmaterialer er en begrænset ressource i Danmark, og der må til stadighed planlægges efter at spare på vore naturlige råstoffer. Munck Asfalt samarbejder derfor med virksomheder, der har genanvendelige råstoffer til erstatning for nyt grus. Som eksempel kan nævnes, at udtjente jernbaneskærver er velegnede til fremstilling af asfalt: Det er stenmaterialer af høj kvalitet og forureningen med pesticider fra ukrudtsbekæmpelse af banelegemet og med olierester fra togdriften forbrændes i asfaltanlægget under opvarmningen. Sand fra jernstøberier eller fra fejning af befæstede arealer kan være andre kilder til genanvendeligt grus.

 

 

Munck Asfalts store og veludrustede knuserier er velegnede til at løse genanvendelsesopgaver for virksomheder, der producerer sten- eller slaggeholdige restprodukter. Vi medvirker på denne måde til oparbejdning af råstoffer til genanvendelse i en række andre industrier og til forarbejdning af bygge- og anlægsaffald til knuste produkter, der kan erstatte traditionelle grusgravsprodukter ved anlæg af veje og pladser.

 

 

Læs mere

 

->  Muncks miljøhistorie

->  Materialer, som vi modtager til genbrug

 

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Nyheder fra Munck Asfalt

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

1

MAR

Munck får arbejdsmiljøprisen for anden år i træk

Med et 2017 helt uden arbejdsulykker med fravær har Munck Asfalt for andet år i træk præsteret branchens laveste ulykkesstatistik. Vandrepokalen for bedste arbejdsmiljø, uddelt af 3F og Asfaltindustrien, får derfor lov til at blive på hylden.

->  Se alle nyheder