Samarbejdsformer

Samarbejdsrelationer etableres via direkte kontakt mellem parterne eller via offentlig eller indbudt licitation (se nedenfor) og udbudsformen baseret ofte på funktionsudbud, på partnering eller på, at Munck Asfalt indgår som underentreprenør i projektet.

 

Der indledes med et uforpligtende møde mellem kunden og Muncks projektleder. Her afklares omfanget af arbejdet, og projektlederen udarbejder et tilbud.

 

Tilbudet fremsendes til kunden, og projektlederen uddyber de valgte forslag. Ofte vil kunden have et ønske om alternative muligheder, og der udarbejdes evt. et nyt skriftlig tilbud.

 

Når kunden kan acceptere tilbudet, fremsendes en nøjagtig ordrebekræftelse på den aftalte entreprise,så der ikke opstår misforståelser i aftalegrundlaget.

 

Herefter udvælges et arbejdshold, og formanden gennemgår projektet sammen med projektlederen - og ofte kunden - og de enkelte detaljer fastlægges i fællesskab.

 

Holdet udfører arbejdet og efter afslutning gennemgåes projektet med kunden.

 

Fordele for kunden ved samarbejde med Munck Asfalt

  • projektlederen vil som hovedregel være den samme gennem hele forløbet
  • alle aftaler vil være skriftlige
  • erfarne asfaltarbejdere til udførsel af opgaven
  • laboratoriekontrol af såvel råvarer som færdigvaren

Licitation

Offentlig eller indbudt licitation er opgaver, der bydes på efter kundens specifikationer. Ofte vil man også afgive alternative bud, hvis der er mulighed for dette. Vinderen af licitationen udarbejder en kontrakt på arbejdet og forløbet vil være som ovenfor angivet.

 

Funktionskontrakt

Munck Asfalt indgik i 1998 - som en af de første på asfaltområdet - en funktionskontrakt med Sønderjyllands Amt. Kontrakten omfattede en konkret vejstrækning, og i udbuddet var fastlagt funktionskrav til sporkøring, friktion, jævnhed, profil, lappeprocent og trafikantgener. Siden den første kontrakt er der etableret en række flere kontrakter med forskellige krav. Læs mere om vores funktionskontrakter.

 

Partnering

Munck Asfalt indgår også meget gerne i samarbejde med kunderne i deciderede Partnering-kontrakter. En samarbejdsform, som baseres på en god og ligeværdig dialog mellem parterne. Læs mere om vores partneringaftaler.

 

Underentrepriser

I større projekter indgår vi ofte som underentreprenører til en totalentreprise, hvor Munck Asfalt løser asfaltdelen i tæt samarbejde med hovedentreprenør og øvrige parter.

 

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Nyheder fra Munck Asfalt

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

1

MAR

Munck får arbejdsmiljøprisen for anden år i træk

Med et 2017 helt uden arbejdsulykker med fravær har Munck Asfalt for andet år i træk præsteret branchens laveste ulykkesstatistik. Vandrepokalen for bedste arbejdsmiljø, uddelt af 3F og Asfaltindustrien, får derfor lov til at blive på hylden.

->  Se alle nyheder