M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted

Hent pdf

Kategori: Motorveje

Periode: 04.2015 - 06.2015

Bygherre: Vejdirektoratet (Peter Andersen, pja@vd.dk / 7244 7505), Niels Juels Gade 13, 1022 København K

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 24.000.000,-

Projektet vedrører renovering af motorvej M52 ved Holsted på strækningen km. 263,034 - 266,008 i både øst- og vestgående retning. Motorvejen er 4-sporet og er  i 1994 anlagt som en forsøgsstrækning med en betonoverbygningudført efter Ecopave princippet.

Arbejdet omfatter udskiftning af betonbelægningen på de 4 vognbaner inkl. kantbaner.

Den nye betonbelægning er udført med følgende opbygning og metode:

  • 22 cm. uarmeret cementbeton er udført i to lag vådt i vådt.
  • 13 cm. cementstabiliserende grus (CG) anlægges
  • Beton og CG lag opbrydes og bortskaffes. Opbrydningen foretages ved gentagne overkørsler med Impactor, der nedbryder betonlagene i mindre stykker, hvorefter belægning fjernes med gravemaskine.
  • Herefter udføres udlægning og afretning af MSG, således at der klargøres til opbygning af asfaltlagene GABII + ABB + SMA.
  • Nødspor bevares, men repareres i nødvendigt omfang. Slidlag på de 2 rastepladser udskiftes ligeledes.

Entreprisen er udført, mens vejen var i drift. Som hovedentreprenør på projektet har Munck Asfalt stået for alt omkring trafikaviklingen, herunder foretaget afspærringer og trafikomlægninger, afstribning, rabatreguleringer mv.

Se flere referencer