Om produktteknik

I en moderne virksomhed hænger teknik og miljø uløseligt sammen.

 

I vores produkttekniske afdeling har vi samlet den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at bearbejde indkommende informationer fra marked og samfund til løsninger med det rette tekniske indhold under medinddragelse af miljømæssige aspekter.

I Produktteknik arbejder vi således med udvikling af produkter og metoder med henblik på at kunne tilbyde løsninger, der opfylder ændrede krav til vejbelægningers funktion. Vi har specielt fokus på, hvordan vi kan tilbyde løsninger, der nedbringer ressourceforbruget og mindsker belastningen af miljø og arbejdsmiljø.

 Virksomheden råder over laboratorier , der er specialiseret til at varetage opgaver med udvikling og kvalitetskontrol indenfor de produktområder virksomheden dækker. Arbejdsområderne omfatter bindemidler, sten og grus, asfalt, komprimeringskontrol og prøveforberedelse til miljøanalyser.

Arbejdet med miljø og sikkerhed i Munck Asfalt a/s er ikke kun rettet mod overholdelse af myndighedskrav. Vi har opbygget en ekspertise, der i høj grad kommer vore kunder og samfundet til gode. Produktteknik samarbejder med leverandører og kunder om at finde de miljørigtige løsninger.

I indkøbsfunktionen sikrer vi, at virksomheden har de rette råvarer til rådighed for produktionen. Nøgleordene er forsyningssikkerhed, kvalitet og pris, så vi til stadighed kan levere produkter til kundens tilfredshed.

 

Læs mere om

->  Udvikling af produkter og metoder

->  Laboratorier

->  Arbejde med miljø og sikkerhed