TAS

Egenskaber for TAS-modificeret bitumen

TAS er et modificeringsmiddel, der tilsættes direkte i asfaltblanderen. TAS-modificeret bitumen hører til den såkaldte in situ fremstillede type i overensstemmelse med gældende specifikationer for bindemidler og klæbemidler. TAS er et modificeringsmiddel med overvejende elastomere egenskaber. Egenskaberne for TAS-modificeret bitumen fastlægges ved modelforsøg, hvor polymeren tilsættes direkte i bitumen.

 

I tabellen nedenfor findes typiske data for bitumen modificeret med 3% TAS.

 

 

Udgangsbitumen

Analyse Enhed

Analysemetode

70/100

160/220

250/330

Penetration ved 25 °C (udgangsbitumen) 0,1 mm

DS/EN 1426

85 190 290
Blødhedspunkt K&R (udgangsbitumen) °C

DS/EN 1427

48 38 35
     
TAS-modificeret bitumen
Opfylder egenskaber som:

45/80-55

90/150-45

120/200-45

Penetration ved 25 °C 0,1mm

DS/EN 1426

60 120 180
Blødhedspunkt K&R °C

DS/EN 1427

56 49 47
Brudpunkt Fraass °C

DS/EN 12593

≤-22 ≤-22 ≤-22
Flammepunkt Pensky-Martens c.c. °C

ISO 2592

≤-220 ≤-220 ≤-220
Elastisk tilbagegang ved 10 °C %

DS/EN 13398

≤-75 ≤-75 ≤-75
Force Ductility (5 °C, 50 mm/min)

J/cm2

DS/EN 13589

DS/EN 13703

≥1

≥1

≥1

RTFOT -

DS/EN 12607

     
Masseændring %

DS/EN 12607

≥0,5

≥0,5

≥0,5

D K&R °C

DS/EN 1427

8

8

8
Fald i K&R °C

DS/EN 1427

≤2 ≤2 ≤2
D Elastisk tilbagegang 10 °C (numerisk) %

DS/EN 13398

≤50 ≤50 ≤50

 

 

Ved bestemmelse af elastisk tilbagegang trækkes en prøve af materialet ud til en fast længde. Herefter klippes prøven over på midten og bitumens evne til at finde tilbage til sin oprindelige længde måles. TAS modificeret bitumen sammentrækker ca. 90% af forlængelsen.