SAS

Egenskaber for SAS-modificeret asfalt 

SAS er et modificeringsmiddel, der tilsættes direkte i asfaltblanderen. SAS-modificeret bitumen hører til den såkaldte in situ fremstillede type i overensstemmelse med gældende specifikationer for bindemidler og klæbemidler. Egenskaberne for SAS-modificeret bitumen fastlægges ved modelforsøg, hvor modificeringsmidlet tilsættes direkte i bitumen.

 

I tabellen nedenfor findes typiske data for bitumen 40/60 og 70/100 modificeret med SAS. Forbedrede egenskaber ved SASmodificeret asfalt fastlægges ved sporkøringsforsøg (wheel-tracking) efter DS/EN 12697-22.

 

Udgangsbitumen

Analyse Enhed

Analysemetode

40/60

70/100

Penetration ved 25 °C (udgangsbitumen) 0,1mm

DS/EN 1426

50 85
Blødhedspunkt K&R (udgangsbitumen) °C

DS/EN 1427

51 48
     
SAS-modificeret bitumen
Penetration ved 25 °C 0,1mm

DS/EN 1426

35 45
Blødhedspunkt K&R °C

DS/EN 1427

82 75
Brudpunkt Fraass °C

DS/EN 12593

-9 -11
Flammepunkt Pensky-Martens c.c. °C

ISO 2592

270 250
RTFOT -

DS/EN 12607

   
Masseændring %

DS/EN 12607

0,10

0,10

D K&R °C

DS/EN 1427

2

5

- angiver at testmetoden ikke er relevant for denne type modificering (NPD)

 

Wheel-tracking efter DS/EN 12697-22:

sas