Bitustabil

Knust asfalt til veje og pladser.

 

Til etablering og vedligeholdelse af veje og pladser tilbyder Munck Asfalt knust genbrugsasfalt, som giver en mere holdbar og vejrbestandig løsning end grusbelægning.

 

For at undgå støvgener fra den ubundne belægning i tørre perioder, er det vigtigt, at asfalten udlægges i en lagtykkelse, som gør det muligt at udføre en god komprimering.

 

Den knuste asfalt skal udlægges og komprimeres til en lagtykkelse, som minimum er 2-3 gange maksimalkornstørrelsen af materialet – det vil f.eks. sige 5 cm komprimeret lagtykkelse for 0-16 materiale og 10 cm for 0-32 materiale.

 

Under udførelsen skal materialet holdes fugtigt.

 

Ved en eventuel afretning af den eksisterende underbund anbefales det at oprive underlaget for at sikre en god komprimering.

 

Vil man i enhver situation sikre sig mod støv kan vi anbefale:

  • forsegling af overfladen med bitumenemulsion
  • en overfladebehandling
  • udlægning af varmblandet asfaltbelægning

Udlægning af bitustabil på veje og pladser er reguleret af Miljøministeriets Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v. og mere generelt af Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 3.

 

Vejledning om de tekniske forhold ved anvendelse af bitustabilt kan findes i Vejreglernes udbudsforskrifter og i Vejteknisk Instituts rapport nr. 132: Ubundne bærelag af knust asfalt.

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Nyheder fra Munck Asfalt

7

JAN

Ny adm. direktør i Munck Asfalt a/s

Jan Nørregaard Olsen er pr. 01. januar 2020 udnævnt til administrerende direktør i Munck Asfalt a/s.

2

DEC

Munck Asfalt vinder igen ”Pas På Min Far”-konkurrence

Torsdag den 28. november fik Munck Asfalt i Svogerslev fint besøg fra Asfaltindustrien og 3F, da afdelingens Hold 758 fik overrakt førstepræmien i forbindelse med den årlige ”Pas På Min Far”-kampagne.

->  Se alle nyheder