Bitustabil

Knust genbrugsasfalt til veje, stier og pladser m.m.

Til etablering og vedligeholdelse af veje, vejanlæg, cykelstier, fortove, stier og p-pladser m.m. tilbyder Munck Asfalt bitustabil, som er fremstillet af knust genbrugsasfalt. Denne løsning er bl.a. mere holdbar og vejrbestandig end grusbelægning. 

 

Vejledning og anbefaling i forhold til anvendelse

 

For at undgå støvgener fra den ubundne belægning i tørre perioder, udlægges bitustabil i en lagtykkelse, som gør det muligt at udføre en god komprimering. Munck Asfalt anbefaler, at bitustabil udlægges og komprimeres til flg. lagtykkelse: 

 

- Minimum 5 cm, når der anvendes 0/16 bitustabil.

- Minimum 10 cm, når der anvendes 0/32 bitustabil. 

 

Under udførelsen skal materialet holdes fugtigt. Ved en eventuel afretning af den eksisterende underbund anbefales det at oprive underlaget for at sikre en god komprimering.

 

Husk at være omhyggelig under hele processen, da det giver det bedste slutresultat.

 

Undgå støv ved hjælp af:  

 

- Forsegling af overfladen med bitumenemulsion

- Overfladebehandling

- Udlægning af varmblandet asfaltbelægning

 

Generelt om bitustabil

 

Udlægning af bitustabil på veje og pladser er reguleret af Miljøministeriets Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v. og mere generelt af Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 3. Vejledning om de tekniske forhold ved anvendelse af bitustabilt kan findes i Vejreglernes udbudsforskrifter og i Vejteknisk Instituts rapport nr. 132: Ubundne bærelag af knust asfalt.

 

Priser på bitustabil

 

Jylland, Aalborg - klik her

Jylland, Kongensbro - klik her

Fyn, Fjelsted - klik her

Fyn, Langeskov - klik her

Sjælland, Svogerslev - klik her