Revneforsegling

Revneforsegling udføres typisk, hvor slidlagssamlinger er blevet åbne, eller hvor der er revner efter tidligere opgravninger.

 

Forseglingen anvendes ligeledes på revnede GAB-belægninger, hvor man vil tætne bærelaget, inden slidlaget udføres. Revneforseglingen udføres med Tarcomastic, der har en særdeles god vedhæftning samt en god indtrængningsevne i revnerne. Den accelerende nedbrydning af vejen hindres effektivt, da regnvand ikke længere får adgang til grusbærelaget, og begyndende mørteltab fra revnen stoppes øjeblikkeligt.

 

Revneforsegling udføres maskinelt, hvor det er muligt, idet kvaliteten herved er optimal. Maskinen tørrer og rengør revnen med trykluft,  og umiddelbart herefter fyldes revnen op med varm fugemasse. Under udførelsen vælges en så smal udførelse som muligt. Brede revner afstrøes med skærver for at undgå friktionsproblemer.

 

Revneforseglingen kan udføres på alle typer veje lige fra små kommuneveje til motorveje, og forsegling er en billig reparationsmetode, der forlænger belægningens levetid betydeligt.

 

Miljø og sikkerhed

Revneforsegling udføres med Tarcomastic, der er udviklet med henblik på at opnå god klæbeevne og lang holdbarhed samt en lav anvendelsestemperatur. Hele udstyret, incl. den nødvendige afspærring, er bygget op på en lastbil med anhænger, så arbejdet kan foregå med minimal gene for trafikanterne og en optimal sikkerhed for både trafikanter og medarbejdere under udførelsen.

 

PDF ikon Hent produktblad - Revneforsegling