Reparationsasfalt / vinterasfalt

Reparationsasfalt er tilpasset de klimatiske forhold i Danmark 

Munck Asfalts reparationsasfalt er et let anvendeligt vejmateriale, som kan anvendes til mindre reparationer og vedligeholdelse af asfaltbelægninger på veje, parkeringspladser, indkørsler, kørselsramper, omkring brønddæksler m.m. Reparationsasfalt er fremstillet af den slidstærke 2/5 elektroovnsslagger og en specialbitumen tilsat klæbeforbedrer, hvorved reparationsasfalten kan udlægges uden opvarmning. Materialet er sammensat så det efter udlægning hærder op og opnår en naturlig hårdhed.

  

Reparationsvejledning

Mindre huller

Materialet fordeles i hele hullet, indtil asfalten ligger ca. 10 mm over det ønskede niveau. Komprimer området med en stamper eller bagsiden af en skovl til det er plant og i niveau. Sand eller grus strøes på efter endt reparation.
 

Større reparationer

Kanterne renhugges og dårligt materiale fjernes. Hullet renses og tørres med en gasbrænder. Dybe huller bør opfyldes ad flere gange. Sidste opfyldning skal være ca. 10 mm over niveau og komprimeres herefter med en stamper eller tromle, til området er plant og i niveau. Sand eller grus strøes på.
 

Forbehandling

Inden ifyldning af reparationsasfalten bør forbehandles med Munck Asfalt  Asfaltprimer, som sikrer god klæbning.
 

Emballage

18 kg i plastspand.
 

Sikkerhed

Ikke mærkningspligtigt.