Klima-asfalt

Klimavenligt asfalt ved lave temperaturer med ny teknologi

Asfalt fremstilles varmt for at opnå en god blanding af bindemiddel og stenmaterialer, og for at have en bearbejdelig og komprimérbar masse under udlægningen. Det kræver meget energi at tørre og opvarme materialerne og derfor udledes der også CO2 fra produktionen. Der udledes ca. 25-30 kg CO2 pr. tons produceret asfalt.

 

Lavere temperatur


Ny teknologi gør det nu muligt at sænke den nødvendige produktions- og udlægningstemperatur. Der kan opnås temperatursænkninger på 25-45˚C alt efter asfalttypen og typen af additiv. Der kan spares 10-20% af CO2 udledningen ved anvendelse af denne teknologi eller helt op til 10.000 ton, hvis teknologien kan implementeres fuldt ud i den danske asfaltproduktion og asfaltbelægning. Munck Asfalt har udlagt en række forsøgsbelægninger med klimaasfalt.

 

Renovering af Falstermotorvejen


I forbindelse med renovering af Falstermotorvejen i 2010 blev et af rampeanlæggene og 1/3 af det nedre bærelag (GAB II) udført med klimaasfalt i samarbejde med Vejdirektoratet.