Drift og vedligholdelsesvejledning

Statisk belastning – ”langtidstryk”

Ved statiske belastninger, altså langtidstryk ved henstilling af f.eks. tunge køretøjer eller containere, vil der opstå blivende indtryksmærker i asfaltbelægningen. Ved henstilling af tunge genstande eller genstande med lille understøtningsflade anbefales derfor placering på strøer eller plader.

 

Kemikalier

Asfalt består af sten og bitumen, som er et olieprodukt. Belægningen kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier. Al spild af olieprodukter og andre kemikalier skal derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks fjernes. Det sker bedst ved opsugning med sand, kattegrus eller savsmuld.

 

Varmepåvirkning

På solrige dage kan asfalten blive over 50 grader varm. I den situation er belægningen blødere og der kan opstå trykmærker fra parkerede køretøjer. Ved skarpe drejninger, især med stillestående hjul, kan asfaltoverfladen blive vredet op. Dette er specielt kritisk for nyudlagte belægninger, der stadig er helt sorte og godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det forebyggende at strø belægningen med et tyndt lag strandsand.

 

Tid og slid

Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og den vil f.eks. få stentab, slaghuller og revner. De skader giver adgang for vand i belægningen og vil over tid nedbryde belægningen. Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader. Almindelig slitage kan ofte forsinkes med en let og billig forsegling af overfladen. Større reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende til de oprindelige.

 

Særlige forhold

Hvis asfaltoverfladen påføres stoffer og materialer, der klæber til overfladen og som trækker sig sammen, kan der opstå spændinger, der river asfaltoverfladen op. Eksempler er: Maling på større flader, der krymper under afbinding og slam i fx bassiner, der tørrer op og danner flager. I havneområder mv skal man være opmærksom på mågeklatter, der kan være særligt aggressive og skade belægningsoverfladen. Cykelstier og utrafikerede arealer er særligt udsatte, hvis de ikke rengøres.

 

 Hent ovenstående i PDF - Drift og vedligeholdelsesvejleding for asfaltbelægninger