Stort fokus på miljø og klima

I Munck Asfalt har vi stort fokus på miljø og klima og ønsker at fungere i et positivt samspil med vores omgivelser og relevante myndigheder. Vi arbejder på, at vores drift belaster miljøet mindst muligt per produceret enhed. Forbruget af ressourcer såsom råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt, og forurening fra virksomhedens aktiviteter minimeres.

 

I overensstemmelse med GHG-protokollens principper opgøres Munck Asfalts udslip af drivhusgasser fra vores aktiviteter, og vi arbejder på at reducere klimapåvirkningen både i den løbende drift og ved investeringer.

 

Gennem udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) stiller vi relevante klima- og miljødata til rådighed for vores kunder.


Munck Asfalt vil være branchens førende inden for anvendelse af genbrugsmaterialer i asfalt samt sikre, at der kun anvendes materialer, der understøtter 100 % genanvendelse af asfalt. Ligeledes rådgiver vi vores kunder i valg af bæredygtige asfaltløsninger.


Vores mål opnås med systematisk miljøledelse i et tæt samarbejde mellem ansatte, myndigheder, kunder og leverandører. Vi informerer åbent om virksomhedens miljøforhold bl.a. gennem vores miljøredegørelse og i den interne medarbejderinformation.

 

Miljø- og klimapolitikken evalueres løbende for at sikre, at vi lever op til de krav som teknologien, samfundsudviklingen og vores kunder sætter for fremtiden. Vi forpligter os til at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og klima. Munck Asfalts miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001:2015.

 

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel