CO2-regnskab i Munck Asfalt

Hos Munck mener vi, at god infrastruktur er vejen til større sikkerhed, bedre ressourceudnyttelse samt udvikling og vækst. Vi ønsker at bidrage positivt til begrænsning af vores miljøbelastning i de områder, hvor vi driver forretning og derved minimere påvirkningen af det eksterne miljø.

 

Munck Asfalt har lavet en samlet redegørelse for CO2-påvirkningen fra alle vores aktiviteter. Som kunde får du derfor fuld gennemsigtighed i forhold til vores ansvar og vores tilstræbelse på at bidrage til den grønne omstilling.

 

Munck Asfalt udledte totalt 23.327 tons CO2-ækvivalenter i 2021. Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af GHG-protokollen og dækker over udledninger klassificeret som Scope 1, 2 og 3.

 

SCOPE 1: Fossile brændsler

Ved produktionen af asfalt bliver stenene varmet op til over 180 grader. Denne proces kræver meget energi og er meget klimatung. Dog er det en nødvendighed for at sikre vores kunder den rette kvalitet. Det skyldes, at de høje temperaturer sikrer, at den færdige asfalt er bearbejdelig, når den skal udlægges.


Vi bestræber os på at være meget ressourcebevidste. Derfor arbejder vi løbende med effektivisering og optimering, så vi kan producere mere med mindre brændsel.

 

Vi har bl.a. investeret i at få vores råvarer overdækket, så vores sten holdes tørre, og vi dermed mindsker energiforbruget til opvarmning.


Munck Asfalts udledning fra afbrænding af fossile brændsler til produktionen af asfalt udgjorde 6.970 tons CO2-ækvivalenter i 2021.

 

 

Maskinflåde:

Munck Asfalt er en landsdækkende virksomhed med både store og små projekter fordelt over hele landet. Vejene bliver skabt af vores dygtige og kompetente udlægningshold og specialafdelinger.


Det kræver meget mobilitet og en stor maskinflåde at kunne fuldføre projekter i storbyer såvel som på landet. Vores maskinflåde består af alt fra udlæggere, fræsere og tromler til små pladevibratorer og brydehamre.

 

Vores hensigt er at overgå til mere miljøvenlige drivmidler, hvor elektrificering og biodiesel kunne være en løsning. Sideløbende arbejder vi ressourcebevidst og forsøger aktivt at nedbringe tomgangskørsel og spildkørsel.

 

Den samlede udledning fra Munck Asfalts maskinflåde var 3.379 tons CO2-ækvivalent i 2021.

 

 

SCOPE 2: El og varme

Munck Asfalts elektricitet og varme bliver købt af eksterne leverandører. Vi har lokationer fordelt over hele Danmark, og disse lokationer har hver især deres egne el- og varmeaftaler. I Nyborg er der fx indlagt fjernvarme, hvilket ikke er en mulighed for nogle af de afsides placerede fabrikker.


Munck Asfalts samlede udledninger fra købt el og varme udgjorde 626 tons CO2-ækvivalenter i 2021.

 

SCOPE 3: Transport og indkøb af materialer

Munck Asfalt importerer mange tusinde tons sten om året, som bl.a. kommer fra Norge og Sverige.
For at minimere mængden af oversøisk transport og udvinding af naturressourcer, bestræber vi os på at være de førende i branchen inden for genbrug af asfalt.

 

Vi eksperimenterer løbende med brugen af biprodukter fra den danske industri i produktionen af asfalt, hvor vi bl.a. anvender flyveaske fra kraftværker og gamle granitskærver fra de danske jernbaner i produktionen.

 

Munck Asfalts samlede, indirekte udledning af CO2-ækvivalenter fra transport og indkøb af varer udgjorde 12.030 tons i 2021.

 

 

 

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel