Udvikling

Munck Asfalt arbejder til stadighed på at udvikle løsninger, der kan tilfredsstille markedets og samfundets behov.

 

Inspirationen til udvikling henter vi bl.a. fra vore kunder, fra deltagelse i faglige sammenhænge og fra den løbende samfundsdebat. Udgangspunktet for udvikling er fx ønsker om øget teknisk kvalitet eller løsning af en miljømæssig opgave.

Sporkøring og revnedannelser har givet inspiration til udviklingen af TAS-modificeret asfalt. Produktet er en fleksibel løsning, som er lige velegnet til store og små asfaltleverancer. Det er således blevet lettere at anvende modificering præcist dér, hvor der er behov for det.

 

 

Som foregangsvirksomhed har Munck Asfalt udviklet analysemetoder, der har gjort det muligt at erstatte brugen af miljøfarlige klorerede opløsningsmidler i laboratoriet med anden teknologi. Som det første laboratorium i branchen har Munck Asfalt helt afskaffet brugen af klorerede opløsningsmidler.

 

Ved at erstatte opløsningsmidler i bindemidler til overfladebehandling med planteolier medvirker vi til at nedbringe udledningen af organiske opløsningsmidler til atmosfæren og forbedrer samtidigt arbejdsmiljøet.


En række industrier producerer reststoffer, som kan forarbejdes på vore knuserier. Vi samarbejder med producenterne for at finde den rette løsning, som kan være forarbejdning til genanvendelse hos producenten eller forarbejdning til genbrug hos Munck Asfalt eller i anden industri.

 

For at mindske trafikstøj hos vejenes naboer har vi udviklet støjreducerende asfalt.

 

Som bidrag til reduktion af CO2-udledning ved produktion af asfalt arbejder vi til stadighed på at forbedre og videreudvikle vor koncept til klimaasfalt.

 

Læs mere om...

->  Genbrug