Bindemidler til overfladebehandling

I Munck Asfalt lægger vi stor vægt på at kunne tilfredsstille vore kunders behov og ønsker

 

Det gælder også, når vi udfører overfladebehandling. Det er vigtigt, at den tekniske kvalitet er i orden, men vi vil også gerne kunne tilbyde miljørigtige løsninger. I vores produktsortiment findes derfor en række udvalgte bindemidler med forskellige tekniske og miljømæssige egenskaber: 

  • Bitumenemulsion
  • Polymermodificeret bitumenemulsion
  • Bioflux bitumen
  • Polymermodificeret bioflux bitumen

OB er en forkortelse for OverfladeBehandling.

 

Emulsion OB

Teknisk og miljømæssigt den stærkeste løsning. Ved at emulgere bitumen i vand opnås mulighed for at sprede bindemidlet på vejoverfladen ved temperaturer under 100°C. Vandindholdet gør, at bindemidlet fylder ca. 30% mere og ved udlægningen af stenmaterialet får bitumen derfor bedre fat i skærverne. Ved brydning forlader vandet bitumen og efter kort tid fastholdes skærverne af den rene bitumen.

 

Ved anvendelse af polymermodificeret emulsion øges fleksibiliteten af belægningen og skærverne bindes stærkere til underlaget. Der er stor dokumenteret sikkerhed for et langtidsholdbart produkt og der indgår ikke miljøbelastende eller sundhedsskadelige opløsningsmidler.

 

Bioflux OB

OB med bioflux bitumen er et nyt miljøvenligt alternativ. Ved at tilsætte planteolie til bitumen eller polymermodificeret bitumen opnås mulighed for at anvende de samme bindemidler som til emulsions OB uden at belaste miljøet ved transport af store mængder vand.

 

Sammenlignet med cutback OB undgås udslip af store mængder opløsningsmidler til atmosfæren og arbejdsmiljøet forbedres væsentligt. Bioflux bitumen udsprøjtes varmt og fastholder skærverne umiddelbart efter afkøling. Belægningen kan således trafikeres hurtigt efter udførelsen. Fuldstændig hærdning tager længere tid og på særligt belastede steder bør valg af emulsions OB overvejes.

 

Vi vejleder gerne om det rette valg ud fra vore kunders tekniske behov, økonomi og miljømæssige ønsker.