Laboratorierne

Munck Asfalt råder over laboratorier til kontrol af råvarer og produkter.

 

Laboratorierne er rustet til, på hurtig og sikker vis, at udføre de kontroller, der er nødvendige for vores egen produktionskontrol og udvikling. I et vist omfang stiller vi ledig kapacitet til rådighed for eksterne kunder.

 

Bindemiddellaboratoriet er indrettet til kontrol og udvikling af bituminøse bindemidler, epoxyprodukter og polymerer til asfaltmodificering. Laboratoriet råder over det nødvendige specialudstyr til disse analyser, samt mere almene apparater som f.eks. IR-spektrometer og lasergranulometer.

 

Asfaltlaboratorierne kan udføre analyser på sten- og grusmaterialer og på færdigproduceret asfalt, herunder komprimeringskontrol på grus og asfalt. Metoderne opdateres løbende i forbindelse med udviklingen og ved indførelse af nye europæiske metoder.

 

Asfaltlaboratorierne anvender forbrændingsovn ved bestemmelse af kornkurve og bitumenprocent. Herved er brugen af klorerede opløsningsmidler afskaffet. Som prøveforberedelse til miljøanalyser udføres nedknusning og neddeling af stenholdige prøver (grus, beton, tegl mv.) til specificeret maksimal kornstørrelse.

 

Laboratoriet råder over ekspertise og udstyr til kalibrering af laboratoriets eget måleudstyr og produktionsanlæggene, således at der opnås løbende sikring af kritiske målinger ved kontrol og produktion. 

 

Laboratoriet udarbejder dokumentation til kunder og som grundlag for CE-mærkning af virksomhedens produkter.