Slidlag

Slidlag er det øverste lag på en vej og er det lag, som skal skabe friktion, komfort samt lystekniske egenskaber (reflektere lys).

 

Herudover skal slidlaget give vejen levetid. Det er en meget varierende påvirkninger slidlaget bliver udsat for, når det skal modstå belastninger som trafik, regn, sol, frost, saltning og grusning.

 

Valg af slidlag

Valg af slidlag afhænger primært af 3 forhold:

  • trafikmængden, herunder andel af tung trafik
  • hvilken hastighed trafikken har
  • bæreevne på den underliggende vej

Jo større (og tungere) trafikmængde, jo større lagtykkelse og maksimal kornstørrelse bør man vælge. Større maksimal kornstørrelse giver større stabilitet, og større lagtykkelse giver længere holdbarhed.

Hastigheden er afgørende for, om der vælges et åben eller tæt slidlag. Ved høje hastigheder giver et åbent slidlag bedre friktion og er samtidig mere støjdæmpende. Et tæt slidlag har bedre holdbarhed og er mere stabilt og anvendes derfor boligveje og P-pladser.

AB og SMA, som indeholder hård bitumen, bidrager til vejens bæreevne og kan derfor være med til at forstærke vejen. De stiller dog større krav til underlaget, da de ikke er så fleksible som PA.

 

Forbedrede egenskaber

På veje med meget tung trafik anbefaler Munck Asfalt ,at man tilsætter in situ modificeringsmidlet SAS for at opnå forbedrede egenskaber, dvs. større stabilitet og større resistens mod sporkøring.  In situ modificeringsmidlet TAS anbefales til slidlag for at opnå øget fleksibilitet.

 

Se produktblade for slidlagstyper - her

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Nyheder fra Munck Asfalt

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

7

JAN

Ny adm. direktør i Munck Asfalt a/s

Jan Nørregaard Olsen er pr. 01. januar 2020 udnævnt til administrerende direktør i Munck Asfalt a/s.

->  Se alle nyheder