Slidlag

Slidlag er det øverste lag på en vej 

Slidlag har til formål at skabe friktion, komfort samt lystekniske egenskaber. Herudover skal slidlaget give vejen levetid. Det er en meget varierende påvirkninger slidlaget bliver udsat for, når det skal modstå belastninger som trafik, regn, sol, frost, saltning og grusning.

 

Valg af slidlag

 

Valg af slidlag afhænger primært af 3 forhold:

  • Trafikmængden, herunder andel af tung trafik
  • Hvilken hastighed trafikken har
  • Bæreevne på den underliggende vej

Jo større (og tungere) trafikmængde, jo større lagtykkelse og maksimal kornstørrelse bør man vælge. Større maksimal kornstørrelse giver større stabilitet, og større lagtykkelse giver længere holdbarhed.

Hastigheden er afgørende for, om der vælges et åben eller tæt slidlag. Ved høje hastigheder giver et åbent slidlag bedre friktion og er samtidig mere støjdæmpende. Et tæt slidlag har bedre holdbarhed og er mere stabilt og anvendes derfor boligveje og P-pladser.

AB og SMA, som indeholder hård bitumen, bidrager til vejens bæreevne og kan derfor være med til at forstærke vejen. De stiller dog større krav til underlaget, da de ikke er så fleksible som PA.

 

Forbedrede egenskaber

 

På veje med meget tung trafik anbefaler Munck Asfalt ,at man tilsætter in situ modificeringsmidlet SAS for at opnå forbedrede egenskaber, dvs. større stabilitet og større resistens mod sporkøring.  In situ modificeringsmidlet TAS anbefales til slidlag for at opnå øget fleksibilitet.

 

Se produktblade for slidlagstyper - her