TP10 Ringstedbanen

Hent pdf

Kategori: Motorveje

Periode: 07.2013 - 09.2016

Bygherre: Barslund A/S (for Banedanmark A/S), Agernvej 4, 3490 Kvistgård

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 13.570.000,-

TP10 Ringstedbanen

Totalentreprisen TP10 omfatter anlægsarbejder på en 3 km lang strækning af den ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Banestrækningen krydser to af Danmarks mest befærdede motorveje samt et antal større og minde veje samt den fredede Vestervold.

Munck Asfalt a/s har som underentreprenør på projektet haft ansvar for belægningsarbejdet, som blev udført over 3 etaper. Arbejdet omfattede:

-       Etablering af en midlertidig motorvej på 900 m, der som omvej tjente til at genne trafikken væk, så de øvrige anlægsarbejder på tunnellen under motorvejen kunne udføres ugeneret

-       Herefter retablering af Holbækmotorvejen

-       Ombygning af to store kryds/veje; Brøndbyvester Boulevard og Brøndby Østervej, således at jernbanen kan køre hhv. over og under

 

Mængde: Levering og udlægning af 21.530 tons asfalt

Se flere referencer