Funktionkontrakt med Næstved Kommune om asfaltbelægninger

Hent pdf

Kategori: Funktionskontrakter

Periode: 06.2004 - 06.2019

Bygherre: Næstved Kommune, Park og Vej (Morten Toft Hansen, morha@naestved.dk / 3094 6645), Thurøvej 5, 4700 Næstved

Entrepriseform: Funktionskontrakt

Entreprisesum: Kr. 37.095.001,-

Funktionskontrakt med Næstved Kommune

Entreprisen omfatter vedligeholdelsesopgaver af asfaltbelægninger på veje, p-pladser m.v. i den gl. Fladså Kommune.

Ydelserne består af følgende hovedopgaver:

 • Vedligholdelse af asfalterede kørebanebelægninger, kørebaner, holdepladser, buslommer og P-pladser  
 • Udskiftning og evt regulering af brønd- og kloak dæksler samt rendestensbrønde  
 • Genetablering af kørebaneafmærkning
 • Regulering og afhøvling af rabatter
 • Administration af gravetilladelser
 • Reparation og vedligeholdelse af asfaltbelægninger på cykelstier, fortove og stier (som regningsarbejde)

 

Kontraktens løbetid er 15 år.

 

Det asfalterede kommunale vejnet, som er omfattet af funktionsudbuddet, består af ca 157 km vej. Vejnettet er opdelt i følgende klasser:

 • ca 21 km klasse 1 - Trafikveje
 • ca 25 km klasse 2 - Forbindelsesveje
 • ca 91 km klasse 3 - Adgangsveje
 • ca 20 km klasse 4 - Boligveje
 • ca 4200m2  klasse 5 - P-pladser

Vejene vedligeholdes til funktionskrav, dvs at de foreskrevne krav til elementernes tilstand og funktion til enhver tid skal være overholdt, enten ved reparation, supplement eller ved udskiftning af materialer.

 

Se flere referencer