Vedligeholdelse af Samsø Kommunes vejnet

Hent pdf

Kategori: Funktionskontrakter

Periode: 01.2018 - 12.2022

Bygherre: Samsø Kommune , Rådhuset, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsøe

Entrepriseform: Funktionskontrakt

Entreprisesum: Kr. 48.000.000,-

Vedligeholdelse af Samsø Kommunes vejnet

Arbejdet omfatter vedligeholdelse af kommunale asfalterede kørebanebelægninger og pladser samt genetablering af kørebaneafmærkning efter nyt slidlag.

 

Muncks ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne tilstandskrav.

 

Kontraktens løbetid er 15 år.

 

Vejnettet består af 154,1 km vejbelægninger opdelt i 3 vedligeholdelsesniveauer:

  • 30,1 km i vedligeholdelsesniveau 1 - tidligere amtsveje
  • 25,0 km i vedligeholdelsesniveau 2 - busruter
  • 99,0 km i vedligeholdelsesniveau 3 - øvrige veje og pladser

 

Se flere referencer