Flyvestation Aalborg - renovering af taxiway

Hent pdf

Kategori: Lufthavne

Periode: 12.2017 - 12.2017

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse , Arsenalvej 55, 98000 Hjørring

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 4.500.000,-

Udskiftning af slidlag på rullebaner

Entreprisen omhandler udskiftning af 44.326 m2 slidlag på taxiway i Flyvestation Aalborg.

Munck Asfalt a/s stod for at affræse det eksisterende slidlag, oprette banens profil, producere, levere og udlægge det nye asfalt af typen AB ll Å.  LKF Vejmarkering A/S, som hører under Munck Asfalt a/s, udførte derefter 9 km afstribning bestående af kantlinjer og centerlinje på taxiway, herunder følgelinjer til hangarer. Tidligere på året udførte selskabet ligeldes en række mindre opgaver på flyvestationen, såsom asfaltering af indkørsler og kryds.

Projektet stillede høje krav til stringent overholdelse af tidsplanen, der var fastlagt og koordineret ud fra den øvrige aktivitet og trafik i lufthavnen, som undervejs var i almindelig drift. Forud for projektstart blev alle medarbejdere sikkerhedsgodkendt af Forsvarsministeriets Efterretningstjeneste, og under udførelsesfasen blev sikkerhedsanvisninger fra øverste projektledelse og marchalen fulgt nøje.

Opgaven blev løst til tiden og til bygherres fulde tilfredshed.

Hovedmængder:

  • Udskiftning af 44.326 mslidlag på taxiway
  • Produktion, levering og udlægning af i alt 6000 tons asfalt - heraf 4400 tons til taxiway 
  • 9 km afstribning på taxiway (kantlinjer, centerlinje, følgelinjer)

 

Photo credit (alle billeder): Forsvarets Fototjeneste

Se flere referencer