M20 - Udskiftning af beton MHS

Hent pdf

Kategori: Motorveje

Periode: 06.2018 - 09.2018

Bygherre: Vejdirektoratet, Guldalderen 12, Fløng, 2640 Hedehusene

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.500.000,-

Renovering af belægning på M20

Projektet omhandler renovering af belægningen på motorvejens højre side fra km 38,170-42,200 på M20 ved Køge. Opgaven er udført i samarbejde mellem Munck Asfalt og Munck Havne & Anlæg.

 

Arbejdet omfatter bla følgende arbejder:

  • Total omlægning af nødspor i VVS, så trafikken kan forlægges og afvikles under arbejdet
  • Udvidelse og forstærkning af midterrabat
  • Opbrydning af eksisterende asfalt og betonbelægning i ca 20 cm tykkelse
  • Udlægning af 20 cm asfalt på motorvej – i 3 lag
  • Udførelse af ny afmærkning på hele strækningen
  • Trafikafvikling over en strækning på mere end 4 km

 

Hovedmængder:

Affræsning af asfalt: ca. 8000 tons
Opbrydning af beton: ca. 17000 tons
Udlægning af ny asfalt: ca. 24.000 tons
Midlertidig afmærkning. ca. 21.000 meter
Ny afmærkning: ca. 19.000 meter

Se flere referencer