Partiel omisolering af Ny Lillebæltsbro

Hent pdf

Kategori: Brobelægning

Periode: 04.2018 - 05.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 2.000.000,-

Belægningsarbejde på den Ny Lillebæltsbro

 

Opgaven, som er udført i hovedentreprise for Vejdirektoratet, omhandler i hovedtræk udførelse af 1000 m2 støbeasfalt, afrensning af stål og kunststofgrundere. 

 

Herunder har Munck Asfalt stået for affræsning af belægninger, afrensning af mastix, spuling og slyngrensning, sandblæsning af stål, nye belægninger, fugearbejder samt opretning af stålfuger.

 

Se flere referencer