Kunststofbelægninger på M11 Nordsjælland for Vejdirektoratet

Hent pdf

Kategori: Brobelægning

Periode: 08.2018 - 10.2018

Entrepriseform: Underentreprise for hovedentreprenøren CG Jensen

Entreprisesum: Kr. 2.000.000,-

Udførelse af kunststofbelægning

 

Nærværende opgave er udført i underentreprise for CG Jensen, der var hovedentreprenør på opgaven for Vejdirektoratet.

 

Munck Asfalt har stået for udførelse af kunststofbelægning - Qubik NT - på betonbroer uden belægning.

 

Herunder har Munck Asfalt udført trafikale foranstaltninger samt reparationer af bl.a. revne- injicering af beton, fræserarbejde, opretninger og nye belægninger med Qubik NT og friktionsskærver, fugearbejder ved broender.

 

Ovenstående billede er taget under udførelsesperioden, mens der nedenstående er tale om før-billeder.

 

 

Se flere referencer