SKOV-NOD Hillerødmotorvejen

Hent pdf

Kategori: Motorveje

Periode: 09.2020 - 10.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 9.500.000,-

Forstærkning af nødspor nord for Skovdigetbroen

Munck Asfalt var hovedentreprenør på dette projekt omhandlende forstærkning af eksisterende nødspor fra Skovdigetbroen afkørslen til Værløse afkørslen, afsluttet med ny KVS slidlag i alle tre nordgående spor.

 

Projektet omfatter:

 

• Affræsning af gl. nødspor, inkl. afgravning af gl. vejkasse.
• Udvidelse af vejbredden og etablering af ny bundsikring og stabilgrus.
• Udlægning af ny GAB og ABB på nyt parallelspor, samt nyt KVS Slidlag på alle tre spor.
• Udførelse af ny nødplads og nye overkørselsåbninger til fremtidige overledninger.
• Udførelse af ny afmærkning på hele strækningen.
• Trafikafvikling, hvor anlægsarbejdet blev udført bag værn og slidlaget som natarbejde.

 

Hovedmængder:

 

• Affræsning af asfalt: 2.500 tons
• Afgravning af gl. vejkasse: 3.000 m³
• Udførelse af bundsikring og stabilgrus: 2.300 m²
• Udlægning af asfalt: 5.900 tons

Se flere referencer