Næstved Kommune – Rammeaftale 2019-2022

Hent pdf

Kategori: Landeveje

Periode: 04.2019 - 10.2022

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 32.000.000,-

Dette projekt omhandler udlæg af asfalt for Næstved Park & Vej i perioden 2019-2022. De individuelle entrepriser varierer i størrelse fra 100 m2 til 50.000 m2.

 

Projekttyperne indbefatter, men er ikke begrænset til:

 

• Nyt slidlag
• Fladefræsning
• Basinudskiftninger
• Opretning på veje, pladser, stier og fortove

 

Projektet dækker også over trafikal afvikling på de berørte strækninger.

 

I 2019 og 2020 er der udlagt lidt over 20.000 tons asfalt og sammenlagt affræset ca. 100.000 m2.

 

Vejmarkering er ikke indeholdt i entreprisen og udbydes separat.

Se flere referencer