Haderup Omfartsvej

Hent pdf

Kategori: Landeveje

Periode: 08.2019 - 08.2020

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 29.000.000,-

Dette projekt omhandler etablering af:

 

• 6 km ny omfartsvej omkring Haderup by
• Nyt hankeanlæg ved nyopført bro ved Viborgvej (bygværk opført i anden entreprise)
• Nye kryds ifm. tilslutning til eksisterende vejnet nord og syd for Haderup

 

Munck Asfalt har stået for asfaltering af ny 2+1 spor samt tilhørende kryds og hankeanlæg. Eftersom der er udlagt KVS belægninger med lav rullemodstand på selve omfartsvejen, er der i projektet stillet høje krav til jævnheden. Dette er nødvendigt for at opnå den effekt, der skal til for at reducere bilisternes brændstofforbrug.

 

Munck Asfalt har udført opgaven som underentreprenør til Gustav H. Christensen A/S, der har udført opgaven for Vejdirektoratet.

 

Hovedmængder:

 

• Ca. 130.000 m² asfaltbelægning på Haderup omfartsvej inkl. hankeanlæg og bro ved Viborgvej
   - Herunder ca. 95.000 m² klimavenlig slidlag
• Ca. 9.000 m² sideveje
• Ca. 3.500 m² stier
• Ca. 2.000 lbm vulst
• Ca. 70.000 tons asfalt leveret og produceret

Se flere referencer