Fjordforbindelsen - opførelse af 8 broer og 4 tunneler

Hent pdf

Kategori: Brobelægning

Periode: 05.2018 - 05.2019

Bygherre: Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 4.316.507,-

Isolering af brodækket samt udførelse af brobelægninger for 8 broer og 4 tunneler

Nærværende projekt, som udføres i underentreprise for Vejdirektoratet, omhandler bl.a. isolering af brodækket samt brobelægninger - dette for både de 8 broer, og de 4 tunneler, som Munck udførte i forbindelse med Fjordforbindelsen over Roskilde Fjord.

Munck Asfalt havde dertil til opgave at udføre arbejdet med brogrunder, fugtisolering, drænkanaler, brobelægninger og bitumenfuger.

Se flere referencer