Assens Kommune - VejPartnering

Hent pdf

Kategori: Partnering

Periode: 01.2013 - 12.2018

Bygherre: Assens Kommune (Flemming Lund, fflun@assens.dk / 6474 725), Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Entrepriseform: Partnering

Entreprisesum: Kr. 75.000.000,-

Assens Kommune lægger vægt på at vej- og stianlæg skal være sikre, velfungerende og der skal være en god fremkommelighed. Udvælgelsen af strækninger til vedligeholdelse skal ske under hensyntagen til trafiksikkerhed, trafikintensitet og med et ønske om at nedbringe lapninger.

Med denne vision valgte Assens Kommune at udbyde deres asfaltvedligehold i en Partneringaftale som Munck Asfalt vandt i februar 2013 for en periode på 4 år. Kontrakten er efterfølgende forlænget med 2 år.

Munck Asfalt vandt opgaven dels på baggrund af en række tilbudte enhedspriser (vægt 70%) samt en beskrivelse af hvordan Munck Asfalt betragter et partnering samarbejde primært omkring økonomi, organisation, kvalitet og samarbejde (vægt 30%)

Kontrakten omfatter primært :

  • Fulddækkende belægninger til udførselskrav, herunder både Asfalt og OB arbejder
  • Opretning og reparationsarbejder
  • Kørebaneafmærkning
  • Udskiftning og regulering af riste og dæksler

Se flere referencer