Brobelægninger - ABM

Til brorenovering anbefales modificeret asfaltbeton - ABM 

ABM er specielt udviklet til anvendelse på stive, bærende konstruktioner og anvendes især som beskyttelses- og bærelag til brobelægninger, parkeringsdæk mv., hvor der er brug for en tæt og stærk belægning. Til fremstilling ABM anvendes kun stenmaterialer af høj kvalitet, dvs. klippegranit eller stålslagger. Ved tilsætning af filler og et stort indhold af hård bitumen opnåes en blanding med ekstremt høj styrke, tæthed og holdbarhed.

 

Til brobelægninger produceres ABM i tre typer: a, b og c. Type c er den mest anvendte til områder med tung trafik, bitumen er sædvanligvis 40/60 og med maksimal kornstørrelse på 11 mm. Til håndudlagte områder med ringe trafik anvendes type a, hvor bitumenhårdheden vælges som 160/220 og kornstørrelse normalt 8 mm.

 

Fordele

  • Tæt belægning
  • Lang levetid

 

 

Støbeasfalt - SA

Hos Munck Asfalt har vi mange års erfaring med udførelse af støbeasfalt-belægninger til mange formål. Støbeasfalt (SA) giver en meget tæt, stabil og holdbar belægning og er derfor meget velegnet som slidlagsbelægning på broer, parkeringsdæk, fabriksgulve mv.

 

Støbeasfalt har et højt indhold af filler og hård bitumen. Asfalten opvarmes i en speciel støbeasfaltkoger og håndudlægges. På kørebanearealer afstrøes og tromles friktionsskærver ned i støbeasfalten for at opnå en ru overflade.

 

Åben asfaltbeton ÅAB - drænasfalt

Da det i praksis er meget svært at udføre en brobelægning, der er helt tæt og samtidig stabil, indbygges et drænlag over brokonstruktionens fugtisolering for at lede det vand, der trænger igennem asfaltlagene ud igennem dryprør. Belægningen kaldes åben asfaltbeton (herefter kaldet ÅAB).

 

Brobelægning

 

ÅAB anvendes som drænlag over et vandstandsende lag normalt udført af bitumenplader, hvor det tjener til at lede vand der trænger igennem den overliggende belægning til dryprør eller til anden form for vandafledning.

 

ÅAB er beregnet til udlægning i tynde lag, dvs. 15-20 mm, og skal efter komprimering have et stort hulrum. Samtidig skal stabiliteten være så stor, at laget kan tjene som underlag for den egentlige belægning.

 

ÅAB fremstilles af en blanding af stenmaterialer, filler og en hård bitumen, sammensat på en sådan måde, at kornkurven på den færdige blanding udviser et stort luftporevolumen, hvorved den drænende virkning opnås.

 

 

Til fremstilling af ÅAB anvendes kun stenmaterialer af høj kvalitet – normalt klippegranit. Til brobelægninger produceres ÅAB normalt med maksimal kornstørrelse på 8 mm. Af pladshensyn kan man dog gå ned til 6 mm. Bitumenhårdheden vil sædvanligvis være 160/220.

 

Fordele

  • God fugtafledning fra belægningen
  • Ovenliggende lag kan med forsigtighed maskinudlægges

 

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel

Kontaktperson

Rasmus Egebjerg

Afdelingsleder

Telefon +45 22 15 32 62

Send email