Kunststofbelægninger - langtidsholdbare brobelægninger

Kunststofbelægning udført som epoxybelægning eller som akrylbelægning

 

Hver belægning har sine fordele og egenskaber. Generelt er kunststofbelægning en vandtæt og stærk belægning med en særdeles god vedhæftning til beton, stål m.m. Belægningen er elastisk og tåler trods en meget lille lagtykkelse store tryk- og trækpåvirkninger.

 

Kunststofbelægning egner sig særdeles godt til beskyttelse af vejbroer, gangbroer, cykelstier, brodæk, parkeringsdæk, indkørselsramper, betontage, stålbroklapper, altaner, trapper, industrigulve og mange andre bygningsdele, hvor der kræves god beskyttelse mod fugt eller tung trafik.

 

 

 

Med Kunststofbelægninger kan der opnås forskellig tekstur i overfladen, hvilket kan gøre overflader skridsikre eller rengøringsvenlige. Der kan der opnås en højere friktion, hvilket gør belægningen velegnet til kørebaner på skrå flader som stejle ramper, færgeklapper osv. Der kan opnås glattere overflader som letter rengøring.

 

Som afstrøningsskærver i belægningen kan vælges forskellige størrelser, kvaliteter og farver tilpasset den enkelte opgave.

 

Miljø og sikkerhed

Vores kunststofbelægninger er et miljøvenligt produkter uden tjære og opløsningsmidler.

Arbejdet udføres efter Arbejdstilsynets og Miljøministeriets regler, som sikrer, at arbejdet foregår uden sundhedsfare.

 

Typegodkendelse

Munck Asfalts tilbyder kunststofbelægninger som er typegodkendt til kørebaner og cykelstier på broer. En typegodkendelse er vejmyndighedernes blåstempling af, at belægningen overholder specifikke krav til holdbarhed og kvalitet.