Kunststofbelægninger - langtidsholdbare brobelægninger

Qubik NT

 

 I Munck Asfalt har vi egenproduktion af epoxyprodukter af typen Qubik NT, som har været anvendt som brobelægning i Danmark siden 1975. Produktet overholder krav til kunststofbelægninger ved både Vejdirektoratet og Banedanmark.


Qubik NT er en belægning, der både er vandtæt, stærk og med god vedhæftning til beton, stål m.m. Den er både elastisk og tåler store tryk- og trækpåvirkninger – på trods af en meget lille lagtykkelse. Belægningen er meget velegnet til belægning på gangbroer, cykelstibroer, vejbroer med trafik <10.000 ÅDT, parkeringsdæk, betontage, stålklapbroer, altaner, trapper og industrigulve samt mange andre bygningsdele, som kræver god beskyttelse mod fugt og trafik.

For at opnå en ønsket friktion kan Qubik NT afstrøes med forskellige kvaliteter og farver tilpasset den enkelte opgave. Qubik NT er selvnivellerende og kan opnå ekstrem høj friktion, hvilket også gør belægningen velegnet til stejle ramper.

Qubik NT er designet til at overholde materialekrav, der er opstillet i vejdirektoratets gældende vejregler. Det betyder, at den færdige belægning overholder specifikke krav til holdbarhed og kvalitet. Produktet er desuden et af de mere miljøvenlige epoxyprodukter, da det ikke indeholder opløsningsmidler.

Arbejdet med produktet skal udføres efter de fastsatte regler af Arbejdstilsynet og Miljøministeriet herunder uddannelse af de enkelte ansatte der arbejder med produktet.