Bærelag

Bærelaget er en grov asfalt, som bliver udlagt i større lagtykkelser end slidlag. Bærelagets primære funktion er at virke trykfordelende og som plant underlag for slidlaget.

 

En veldimensioneret vej nedtrykkes ca. 1 mm ved passage af et belastet lastvognshjul. Dette er et udtryk for, at belægningen er fleksibel. Samtidigt er det et udtryk for, at der foregår bevægelser inde i bærelagsmaterialet. Der foregår altså et indre slid i bærelagsmaterialet, som sætter en grænse for dets levetid. For at reducere dette slid og denne indre nedbrydning er det meget væsentligt, at materialet er velkomponeret og korrekt indbygget.

 

Bærelag består hovedsaligt af GAB (GrusAsfaltBeton), i max. kornstørrelser fra 8 til 32 mm, og der anvendes ofte grusgravsmaterialer. Pga. af indholdet af flint og kalk i grusgravsmaterialer er der risiko for frostsprængninger i stenmaterialet. Derfor skal et sådant bærelag dækkes af et slidlag inden for ca. et år.

 

Munck Asfalt producerer også GAB 0 med forlænget holdbarhed, inden den skal dækkes af et slidlag. GAB 0 mse (med slidlagsegenskaber) indeholder et forbedret stenmateriale samt et øget bitumenindhold. Erfaringer viser at GAB 0 mse kan ligge uafdækket i mange år.

 

På veje med meget tung trafik anbefaler Munck Asfalt, at man tilsætter in situ modificeringsmidlet SAS for at opnå forbedrede egenskaber, dvs. større stabilitet og større resistens mod sporkøring. In situ modificeringsmidlet TAS anbefales til GAB 0 mse for at opnå øget fleksibilitet.


Vi tilbyder forskellige typer af asfalt. Læs mere om asfalt til ethvert formål.

 

Læs mere i vores produktblad om bærelag

 

PDF ikon  GAB II, I, 0 (GrusAsfaltBeton)