Kommunalvalg 2013 - vælgermøde i Munck Asfalt

7. november 2013  |  Munck Gruppen

Spidskandidaterne i det nuværende byråd stillede således op til politisk duel, hvor temaerne infrastruktur - erhvervsklima - bosætning var centrum for partiernes kerneværdier. Der var spørgsmål fra salen, om prioriteringen af midler for den kommende valgperiode.

 

-Hvorfor er det vigtigt?
Veje sikrer en god mobilitet og vækst, og understøtter en central del af jobskabelsen i kommunen. Infrastruktur fremmer vækst og øger kommunens samlede værdi og tiltrækningskraft for erhverv og nye borgere. Derfor var Munck Asfalt vært for et valgmøde i Hjulby torsdag den 7. november.

 

-Det var svært for de lokale kommunalpolitikere at placere ansvaret for manglende vedligehold af de kommunale veje i Nyborg Kommune torsdag aften konferencelokalet på Toftegårdsvej i Nyborg.

 

Håndgranaten blev smidt allerede fra første replik da aftenens ordstyrer, Anders Hundahl fra Asfaltindustrien, åbnede vælgermødet foran knap 50 gæster fra lokalområdet med et citat fra en analyse om vejendes tilstand i Nyborg Kommune:

 

"Nyborg kommunes asfalterede sti- og vejnet er ved at være hullet og ujævnt og med krakeleringer flere steder i overfladen. Dette sker som konsekvens af for lave budgetter på vejområdet igennem flere år. Med fortsat reducerede budgetter resultere i veje og stier med mange lapper og ujævnheder, da der ikke bliver økonomi til at lave de dækkende slidlag, der skal sikre vejen mange år frem (typisk 10-15 år). Behovet for at lappe stiger med for små budgetter og konsekvenserne af "lappeløsningerne" bliver mere støj, ukomfortabel fremkommenlighed, nødvendige omveje med øget brændstofforbrug samt forurening, mindre sikre veje, behov for oftere kørebane-afmærkning da vedhæftning ikke er optimal og endvidere vil det betyde flere erstatningssager. Der er altså god samfundsøkonomi i at vedligeholde kommunens veje og stisystemer."Se flere nyheder

Ønsker du tilbud eller at blive kontaktet af Munck Asfalt?

Send forespørgsel